Links

Onderstaande links sturen u door naar verwante websites. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Algemene informatie
Hier vindt u algemene informatie over een uitvaart.
Uitvaart.nl Informatie vanuit de Rijksoverheid

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan patiënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is.
VPTZ Nederland | Palliatieve Zorg

Omgaan met verlies
Gertie Mooren | Intenz Coaching | Puur Kracht | Achter de Regenboogin de wolken | Jacqueline Huijs 

Fotografen en Livestream
Blijvende Beelden | Make a Memory | Erik DaemsClaud Foto | Star Verhuur | Kiki Jaspers 

Ritueel begeleiders en Tekstondersteuning
Wilt u hulp bij het schrijven van uw rouwbrieven of afscheidsteksten? Uitvaartsprekers kunnen u hierbij helpen om datgene op papier te zetten wat u voelt.
Lucie Geurts | Loek Peters | Nancy Roodbeen | Diana Driessen | Corina Vossen-Hendriks | Ron Bosmans 

Muzikale omlijsting
Angelique Hesen-Swinkels | Marion Steeghs | Math Craenmehr | Jack Hanssen

Natuurbegraafplaatsen
Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree | Weverslo 

Bloemen
Bij Suus | Witveld Bloembinders |  Groenerie Marlie |  Cosmos Bloemsierkunst 

Inspiratie na de uitvaart
Bekijk voorbeelden en inspiratie van mogelijkheden na de uitvaart.
Urn Winkel | Impona | Gedenkwebshop 

Nazorg
Consendo | Ontzorg Ons | Informatie vanuit de Rijksoverheid 

Euthanasie verklaring en wilsverklaring
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)