Links

Onderstaande links sturen u door naar verwante websites. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

 

Algemene informatie
Hier vindt u algemene informatie over een uitvaart. 
www.uitvaart.nl www.rijksoverheid.nl/overlijden

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan patiënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is.                                                      www.palliatief.nl | www.vptz.nl

Omgaan met verlies
www.gertiemooren.nl | www.intenzcoaching.nl | www.puur-kracht.nl | www.achterderegenboog.nlwww.in-de-wolken.nl | www.jacquelinehuijs.nl 

Fotografen
www.blijvendebeelden.nl | www.makeamemory.nl |

Ritueel begeleiders en tekstondersteuning
Wilt u hulp bij het schrijven van uw rouwbrieven of afscheidsteksten? Uitvaartsprekers kunnen u hierbij helpen om datgene op papier te zetten wat u voelt.
www.ronbosmans.nl | www.luciegeurts.nl | www.woordenschilder.nl | www.nancyspreekt.nl | www.puurherinneren.nl | www.vossen-uitvaartdiensten.nl | www.wijzerbijafscheid.nl 

Muzikale omlijsting
www.angeliquemusic.nl | www.marionsteeghs.nl | Math Craenmehr

Natuurbegraafplaatsen
www.natuurbegraafplaats.nl | www.weverslo.nl 

Bloemen
www.groeneriemarlie.nl | www.witveld.nl | www.bijsuus.com | www.cosmosbloemsierkunst.nl 

Inspiratie na de uitvaart
Bekijk voorbeelden en inspiratie van mogelijkheden na de uitvaart.
www.urnwinkel.nl | www.impona.nl

Nazorg
www.consendo.nl | www.ontzorg-ons.nl | www.rijksoverheid.nl/overlijden

Euthanasie verklaring en wilsverklaring
https://www.nvve.nl/onze-diensten/wilsverklaringen-van-de-nvve